Mūsų verslas visada buvo skaidrumo ir vertybių pusėje, nes suprantame, kad tik veikdami sąžiningai galime augti ir duoti daugiau savo darbuotojams bei visuomenei. Džiaugiamės būdami skaidraus verslo iniciatyvos Baltiji banga dalimi. Keliam skaidrumo bangą ir jungiamės prie akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“.