Šiuo metu Lietuvoje susiklostė situacija, kai verslas į savo partnerius pradeda žiūrėti įtariau, su didesniu nepasitikėjimu. Įmonės sprendžia išlikimo klausimus – kaip užtikrinti veiklos tęstinumą, perorientuoti savo paslaugas, neprarasti klientų. Net ir tie verslai, kuriems klientų netrūksta, nerimauja, ar jų partneriai vis dar patikimi, ar jie atsiskaitys laiku. Užfiksuota, kad nuo kovo 16 iki balandžio 14 d., palyginti su analogišku laiko intervalu iki karantino (vasario 16 – kovo 14 d.), kredito biuro „Creditinfo“ sistemoje labiausiai augo užklausų skaičius apie šių sektorių bendroves: statybų ir nekilnojamojo turto (+56 proc.), komunalinių paslaugų (+44 proc.), transporto (+44 proc.), pramonės (+41 proc.), draudimo (+32 proc.).

Kai ekonominė situacija neapibrėžta, o įmonių tarpusavio atsiskaitymų perspektyva neigiama, išsaugoti aukštą kreditingumą įmonėms tampa gyvybiškai svarbu. Bendrovės „Creditinfo Lietuva“ kredito rizikos vertinimo vadovė Rasa Ruseckaitė pataria nieko nelaukiant sugriežtinti įmonės kredito rizikos valdymo politiką ir imtis šių veiksmų:

Kur kas dažniau peržiūrėkite klientų portfelį, atidžiau stebėkite į aukštą rizikos grupę patenkančias įmones. Aukštos rizikos klientų bei klientų, kuriuos būtina stebėti, finansinę situaciją nestabilios ekonomikos sąlygomis rekomenduojame peržiūrėti ir iš naujo įvertinti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Analizuokite, kaip vykdomi kliento atsiskaitymai, kiek trunka vėlavimai, kaip keičiasi įmonės finansinė būklė. Jei gavote informacijos apie jau pradėtus teisminius procesus kliento atžvilgiu, įvertinkite ir jums kylančias rizikas, atkreipkite dėmesį į kitų kreditorių elgseną. Jei kitos įmonės ėmėsi skolų išieškojimo teismuose, greičiausiai, jūsų siunčiami mandagūs priminimai nebus pati efektyviausia priemonė.

Esant dideliam neapibrėžtumui, reikėtų sumažinti ir kredito rizikos apetitą. Peržiūrėkite klientams suteikiamus kredito limitus, apsvarstykite, galbūt atėjo laikas elgtis konservatyviau ir trumpinti atsiskaitymo laiką.

Reikšmingi pokyčiai versle vyksta kasdien, todėl atpažinkite ir nuolat stebėkite įspėjamuosius signalus. Klientų situaciją sekti bus lengviau, jei būsite iš anksto apibrėžę, kokius įvykius laikysite kritiniais. Apie rizikos didėjimą gali įspėti naujas teismo procesas dėl skolos, naujas turto areštas ar oficialiai paskelbta informacija apie skolą. Tačiau svarbūs yra ir kiti signalai, tokie kaip skolininko adreso pasikeitimas, finansininko ar įmonės vadovo pakeitimas, vengimas bendrauti, apskaitos taikomų metodų keitimas ir kiti, į kuriuos dažnai numojama ranka.

Pablogėjus kliento mokumo būklei, nedelsiant parenkite konkretų planą, kaip elgsitės toliau. Veiksmų greitis ir adekvatumas gali nulemti nuostolių dydį. Pirmiausia rekomenduojame susisiekti su savo skolininku, aptarti susidariusią situaciją ir skolos grąžinimo grafiką. Kiti žingsniai gali būti tokie: atšaukti suteiktus kredito limitus, nustoti taikyti išankstinio apmokėjimo priemones, peržiūrėti sutarties sąlygas, pradėti taikyti ankstyvo išieškojimo priemones. Taip pat apskaičiuokite galimus nuostolius ir įvertinkite, kokią įtaką jie padarys jūsų įmonės likvidumui.

Naudokitės išorine informacija apie partnerius. Vertinant turimą klientų portfelį, svarbu vadovautis ne tik turima vidine informacija, bet ir ją papildyti prieinama išorine informacija. Tai gali būti Registrų centro, SoDros, Statistikos departamento, bankroto administratorių, VMI, Nacionalinės teismų administracijos ir kitų šaltinių skelbiami duomenys – jie padės gauti išankstinį signalą apie gresiančias kliento mokumo problemas, net jei su jumis kol kas atsiskaitoma laiku.

Keiskitės duomenimis apie skolininkus. Keitimasis duomenimis padės jums susigrąžinti skolas, nes kredito biure paskelbtas skolininkas turės ribotas galimybes gauti paskolas, sudaryti ryšio, interneto teikimo ir kitas sutartis su atidėtais mokėjimais. Apie jūsų įmonės skolininkus sužinos kiti kredito biuro dalyviai – finansų, telekomunikacijų, draudimo bendrovės, kitos Lietuvos įmonės, kurios klientų kreditingumą vertina kreditų biure. O patiems skolininkams žinia, kad informacija apie juos bus paskelbta skolininkų duomenų sistemoje, gali būti pakankama motyvacija padengti savo įsipareigojimus.

Stebėkite, kaip viešai atrodo jūsų įmonės mokumo situacija. Siekiant išlaikyti aukštą įmonės kreditingumą ir verslo partnerių pasitikėjimą, svarbu stebėti ne tik savo klientų mokumo ir rizikingumo rodiklius, bet ir tai, kaip atrodo jūsų pačių finansinė situacija. Neapibrėžtumo sąlygomis apsidrausdamos įmonės neretai perdėtai griežtai vertina kredito riziką, išsyk imasi griežtesnių priemonių – neperspėjusios savo partnerių, apie jų skolas paskelbia kredito biuro sistemoje, kreipiasi į teismą. Nelaukite, kad apie skolas ir priimtas jų valdymo priemones pirmieji informuotų kreditoriai – naudodamiesi rinkoje prieinamomis monitoringo priemonėmis, stenkitės sužinoti apie savo mokumo problemas pirmieji, laiku reaguokite į jūsų verslui iškilusias grėsmes. Šiuo metu ypač svarbu, kad dėl nuotolinio darbo keliamų nepatogumų ar tiesiog neapdairumo nepraleistumėte neapmokėtų sąskaitų, o sužinoję apie atsiradusią skolą, kuo greičiau imtumėtės veiksmų.

Jei reikia, perorientuokite įmonės veiklą. Aktyviai bendraudami su esamais partneriais, diskutuodami ir reaguodami į jų poreikius galite atrasti naujų verslo nišų. Pavyzdžių rinkoje apstu. Degtindariai ėmėsi gaminti dezinfekcinį skystį, patalpų valymo įmonės pradėjo teikti dezinfekavimo paslaugas, mados namai siuva kaukes, daugybė verslų persikėlė į elektroninę erdvę. Būkite drąsūs ir kūrybingi – sunku atrasti geresnį metą naujiems verslo sprendimams kurti, eksperimentuoti. Jei sumažėjo naujų klientų ir naujų užsakymų, atsigręžkite į esamus klientus ir pagalvokite apie neišnaudotą jų potencialą. Savo klientų portfelyje identifikavę mažai rizikingus klientus, jiems skirkite maksimalų dėmesį, ieškokite platesnių bendradarbiavimo galimybių, reaguokite į besikeičiančius poreikius.