Gyventojai, kurie neteko darbo arba ne mažiau nei trečdalio įprastai gaunamų pajamų, tačiau turi būsto ar vartojimo paskolą, gali kredito davėjo prašyti atidėti įmokų mokėjimą 3 mėnesiams. Tai numatyta naujai priimtuose vartojimo ir būsto kredito teikimo veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimuose, siekiant padėti gyventojams, kurie dėl paskelbto karantino susiduria ar susidurs su finansiniais sunkumais. Iki šiol teisė į kredito įmokų atidėjimą turint būsto kreditą buvo suteikiama tik netekus darbo, mirus sutuoktiniui, nutrūkus santuokai ar netekus darbingumo, o turintiems vartojimo paskolas kredito įmokų atidėjimo galimybė įstatyme nebuvo numatyta. Pateikiame gaires, kaip, susidūrę su finansiniais sunkumais, turėtų elgtis kredito gavėjai.

 1. Ką daryti, jei sumažėjus pajamoms, nebepajėgiu mokėti būsto ar vartojimo kredito įmokų?

Jei susiduriate su finansiniais sunkumais mokėdami būsto ar vartojimo kredito įmokas, pirmiausia raštu kreipkitės į kredito davėją – įvertinęs konkrečią vartotojo situaciją jis gali pasiūlyti įvairius kredito pertvarkymo būdus. Finansiniais sunkumais laikoma tokia padėtis, kai kredito gavėjo visų įsipareigojimų ir įmokų santykis yra didesnis nei 40 proc. – tai yra tuo atveju, jei daugiau nei 40 proc. visų gaunamų pajamų turite skirti kredito įsipareigojimams padengti.

Viena iš galimybių, įtvirtinta įstatymuose, yra kredito įmokų atidėjimas 3 mėnesiams, vadinamosios „kredito atostogos“. Jei turite būsto ar vartojimo kreditą ir susidūrėte su finansiniais sunkumais mokėdami kredito įmokas, galite prašyti kredito davėjo atidėti įmokų mokėjimą iki 3 mėnesių šiais atvejais:

 • Jums ar Jūsų sutuoktiniui tapus bedarbiu arba netekus ne mažiau nei trečdalio pajamų;
 • nutrūkus santuokai;
 • dėl sutuoktinio mirties;
 • Jei esate pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu.

Svarbu žinoti, kad per kredito atostogas reikės padengti tik kredito palūkanas, nebent su kredito davėju susitariama dėl kitokio įmokų mokėjimo.

 1. Kokius kitus kredito pertvarkymo būdus, be įmokų atidėjimo, gali siūlyti kredito davėjas?

Kredito davėjas, įvertinęs individualią kredito gavėjo situaciją, gali siūlyti ir kitus kredito pertvarkymo būdus, kurie padėtų iškilus finansiniams sunkumams. Pavyzdžiui, siūlyti pailginti kredito grąžinimo terminą, taip sumažinant įmokų dydį, tačiau nestabdyti kredito grąžinimo keliems mėnesiams ir pan.

 1. Ar susidūrus su finansiniais sunkumais turint būsto paskolą, gali būti didinama marža?

Ne. Įstatymas numato, kad finansinių įsipareigojimų pagal būsto kredito sutartį nevykdymo atvejais marža negali būti didinama.

 1. Kaip kreiptis į kredito davėją?

Sprendimą dėl kredito atostogų suteikimo priima kredito davėjas, gavęs raštišką vartotojo prašymą – sprendimą jis turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Raštu (laišku, el. paštu ar kitais kredito davėjo siūlomais būdais) pateikite prašymą kredito davėjui dėl įmokų atidėjimo. Prašyme nurodykite priežastį, dėl kurios kreipiatės ir, jei įmanoma (taip pat jei to reikalauja kredito davėjas), įrodymus dėl darbo netekimo, pajamų sumažėjimo arba kitų priežasčių.

Atkreipkite dėmesį, kad kredito įmokas reiktų mokėti iki kol kredito davėjas nepatvirtins Jūsų prašymo dėl kredito  įmokų atidėjimo. 

 1. Kaip bus vertinama, ar kredito gavėjas susiduria su finansiniais sunkumais?

Pagal naujai priimtas įstatymų pataisas numatyta, kad vartotojai turi teisę atidėti įmokų mokėjimą ne tik darbo netekimo atveju, tačiau ir pajamoms sumažėjus ne mažiau nei trečdaliu. Kredito davėjas kiekvieną situaciją turės įvertinti individualiai.

Atkreipiame dėmesį: finansiniais sunkumais laikoma tokia padėtis, kai kredito gavėjo visų įsipareigojimų ir įmokų santykis yra didesnis nei 40 proc.

 1. Kokios trukmės galimas kredito įmokų atidėjimas?

Įstatymuose numatytas ne ilgesnės nei 3 mėnesių kredito įmokų atidėjimas, tačiau kredito davėjas turi teisę taikyti ir ilgesnio laikotarpio kredito įmokų atidėjimą.

 1. Ar atidėjus kredito įmokas galėsiu visiškai nieko nemokėti?

Ne, atidėjus kredito įmokas vartotojas turės padengti kredito palūkanas, nebent su kredito davėju susitars dėl kitokios mokėjimų tvarkos. Grąžinamo kredito dalis turės būti paskirstyta pagal naują kredito mokėjimo grafiką.

 1. Ar atidėjus kredito įmokas gali pasikeisti įmokų dydis?

Atsižvelgiant į tai, kad tam tikrą laiką kredito dalis nebus dengiama, kredito davėjas turės iš naujo perskaičiuoti kredito įmokas ir sudaryti naują kredito įmokų mokėjimo grafiką. Svarbu žinoti, kad per kredito atostogas praleisti mokėjimai ir negrąžinta skolos dalis turės būti grąžinta pagal naują įmokų mokėjimo grafiką, todėl gali padidėti kredito įmokos arba pailgėti kredito grąžinimo terminas.

 1. Ką daryti, jei kredito davėjas nesutinka atidėti kredito įmokų?

Jei kredito davėjas atsisako atidėti kredito įmokas, tačiau manote, kad turite teisę jas atidėti, turėdami kredito davėjo atsisakymą, galite kreiptis į Lietuvos banką: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju  

Lietuvos bankų asociacijos informacija.