Kredito biuras „Creditinfo Lietuva“ kaupia, saugo ir analizuoja informaciją apie įmonių ir gyventojų kreditingumą, įvertina jų kredito istoriją ir suteikia atitinkamą reitingą. Siekiant atitikti aukščiausius duomenų saugumo standartus, 2014 m. bendrovė pagal ISO sertifikatą įdiegė informacijos saugumo valdymo sistemą.

Ši sistema atitinka ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus, yra nuolat atnaujinama ir peržiūrima, ją kasmet audituoja sertifikavimo paslaugų bendrovės.

2021 m. balandžio 26 d. „Creditinfo Lietuva” sėkmingai įveikė periodinį metinį auditą, kurį atliko „Bureau Veritas“.

Audito metu visa organizacija buvo vertinama pagal 22 atitikties kriterijus, tokius kaip įmonės vadovų/darbuotojų kompetencijos ir supratimas apie duomenų saugumą, informacijos saugumo vadyba, įmonės veiklą reguliuojančios tvarkos, atsakomybių pasiskirstymas, dokumentų tvarkymas, veiklos planavimas ir kontrolė, darbo monitoringas ir analizė, vidinio audito procedūros, gebėjimas greitai spręsti iškylančius klausimus, nuolatinis veiklos tobulinimas ir kt.

Auditas įvertino visų lygių darbuotojų kompetencijas, informacinių sistemų saugumą, IT ir palaikymą, informacijos analizės ir pardavimų departamentų veiklos atitiktį ISO reikalavimams. Kartu buvo įvertinta įmonės fizinė sauga ir veiklą reglamentuojančios politikos.

2021 m. atlikto audito metu buvo nustatyta, kad „Creditinfo Lietuva“ informacijos saugumo valdymo sistema atitinka aukščiausius standartus ir gali būti laikoma gerąja praktika. Duomenų saugumui įmonėje teikiamas aukščiausias prioritetas, nuolat stebimos ir analizuojamos vidinės bei išorinės rizikos, pasirengta profesionaliai jas įveikti.